Zonder donaties kan

Stichting de Wens Ambulance Gelderland niet bestaan.

Draagt u Stichting de Wens Ambulance Gelderland ook een warm hart toe? Word dan donateur!

U kunt uw donatie storten op rekeningnummer

NL27 RBRB 0944 3381 00  t.n.v. Stichting de Wens Ambulance Gelderland

Wij danken alle donateurs voor  hun bijdrage!