ANBI status
De stichting Wens Ambulance Gelderland, heeft sinds 28-12-2016 een ANBI beschikking, Algemeen Nut Beogende instelling. De ANBI status heeft belastingvoordelen voor zowel de instelling als voor de gever. De ANBI status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. De hiervoor aangewezen documenten en informatie vindt u hieronder.

Doelstelling
Mensen in hun (pre) terminale levensfase professioneel en comfortabel liggend vervoer aan te bieden ten einde een door hen geuite wens of behoefte in vervulling te doen gaan.

Jaarverslagen
Wij zijn gestart in 2017 dus zijn er nog geen jaarverslagen beschikbaar.

Statuten
Statuten van Stichting De Wens Ambulance Gelderland kunt u opvragen via info@wensambulancegelderland.nl.

Algemene Voorwaarden
Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden downloaden.

Beleidsplan
In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd.
Hier kunt u ons Beleidsplan downloaden.

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen vergoeding of vacatiegeld. Onkosten (reiskosten) die vrijwilligers maken kunnen gedeclareerd worden. Het toekennen van een vrijwilligersvergoeding, zoals deze bestaat volgens de regels van de Belastingdienst, kan voorkomen op individuele basis en zal, indien van toepassing, jaarlijks in overleg tussen vrijwilliger (aanvraag) en bestuur (toekenning) worden besproken. Er moet dan in ieder geval sprake zijn van zeer structureel en intensief vrijwilligerswerk gedurende het gehele jaar welke noodzakelijk is voor de continuïteit van de Stichting.

Bestuur
I
nitiatiefnemer/ penningmeester, Jeroen Donkers
Oprichter van Stichting de Wens Ambulance Gelderland en eigenaar van een medisch opleidingscentrum en medisch transport.“Het is mooi en dankbaar werk. Om in de laatste levensfase van iemand nog iets te mogen betekenen, dat is toch fantastisch. Je ziet de mensen genieten bij het vervullen van hun wens en dat is heel echt heel bijzonder…”.

Voorzitter, Petra van Ingen van Arkelen

Secretaris, Wendy van Kaauwen

Overige informatie
Statutaire naam: Stichting De Wens Ambulance Gelderland
Kamer van Koophandel nummer: 67638627
RSIN nummer: 857103957
Telefoonnummer: 0487-745321
Internet: www.wensambulancegelderland.nl